_بسته های آموزشی اتی، شامل یک جلسه ی مشاوره ی نحوه ی استفاده از محصول است که هنگام تحویل بسته به انجام میرسد
_ هنگام خرید محصول به برچسب هولوگرام آتی دقت فرماییدتا از اصل بودن پکیج ها اطمینان یابید
_ درصورت مخدوش بودن dvd ها، بسته ی جدیدی ارسال میشود و یا در صورت عدم تمایل، مبلغ عودت داده میشود
_ هنگام خرید محصول، مشاوری به مدت 1 سال رابط شما با مجموعه ی آتی خواهد بود که در خدمت شماست