ارسال پیام و ثبت شکایات

اطلاعات تماس

تلفن تماس: ۰۱۱-۴۴۴۲۰۲۰۸

آدرس پستی: مازندران-بابل-کمربندی شرقی-چهار راه دانش-ساختمان مازند رفاه-طبفه دوم-واحد ۲۶

کد پستی: ۴۷۱۴۸۸۶۲۸۶

پستی الکترونیک: ati.pro96@gmail.com