1. اطلاعيه تاريخ ثبت نام و انتخاب رشته براي شركت در مرحله پذيرش دانشجو براساس سوابق تحصيلي سراسري بهمن ماه سال 1400 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي
  تاریخ انتشار: 31-08-1400
 2. اطلاعيه اعلام نتیجه نهائي براي آن دسته از متقاضیانی كه در زمان اعلام نتايج نهايي آزمون سراسري سال 1400 براي آنها يكي از كدهاي مر بوط به رشته های دارای شرایط خاص (شامل 11، 12، 14، 15 ،18 ، 20، 21 ، 22 ،23 ،24، 25، 26، 29، 31،30 و 32) اعلام شده است.
  تاریخ انتشار: 03-08-1400
 3. اطلاعيه در خصوص اعلام اسامی پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي مختلف تحصيلي دانشگاه امام صادق (ع) درآزمون سراسري سال 1400
  تاریخ انتشار: 19-07-1400
 4. اطلاعيه اعلام زمان انجام مصاحبه ازآن دسته از متقاضیان آزمون سراسري سال 1400 كه در زمان اعلام نتايج نهايي براي آنها يكي از كدهاي 11، 12، 14، 15 ،18 ، 20، 21 ، 22 ،23 ،24، 25، 26، 29 ، 31،30 و 32 اعلام گرديده است
  تاریخ انتشار: 10-07-1400
 5. کارنامه نهايي آزمون سراسري سال 1400
  تاریخ انتشار: 08-07-1400
 6. داوطلبان آزمون سراسری سال 1400 می توانند برای مشاهده کارنامه نهایی، از ساعت 22 روز جمعه 1400/7/9 به سایت این سازمان مراجعه نمایند
  تاریخ انتشار: 07-07-1400
 7. انتخاب رشته ويژه دارندگان مدال نقره و برنز داخل المپياد دانش آموزي سال 1400
  تاریخ انتشار: 04-07-1400
 8. انتخاب رشته ويژه برگزيدگان جشنواره جوان خوارزمي سال 1400
  تاریخ انتشار: 04-07-1400
 9. نتایج نهایی آزمون سراسری و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی سال 1400
  تاریخ انتشار: 03-07-1400
 10. شناسنامه آزمون سراسري سال 1400
  تاریخ انتشار: 02-07-1400
 11. اطلاعيه درخصوص درخواست اشتباه در انتخاب رشته در آزمون سراسری سال 1400
  تاریخ انتشار: 02-07-1400
 12. اطلاعيه اعلام نتايج پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي آزمون سراسري سال 1400 (رشته‌هاي تحصيلي با آزمون و پذیرش صرفا براساس سوابق تحصیلی)
  تاریخ انتشار: 02-07-1400
 13. اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص زمان اعلام نتایج نهایی ازمون سراسری سال 1400
  تاریخ انتشار: 20-06-1400
 14. اطلاعيه اعلام اصلاحات سري سوم دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي سراسري سال 1400
  تاریخ انتشار: 13-06-1400
 15. اطلاعيه تمديد مهلت ثبت نام و انتخاب رشته، اعلام رشته‌هاي جديد و اصلاحات سري دوم دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي سراسري سال 1400
  تاریخ انتشار: 06-06-1400