1. اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور تغییر شیوه دریافت تاییدیه تحصیلی پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در مرحله پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي سراسري سال 1399 (رشته‌هاي بدون آزمون)
  تاریخ انتشار: 29-07-1399
 2. اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص مصوبات بیست و چهارمین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1399/07/22 و همچنین منابع آزمون سراسري سال 1400
  تاریخ انتشار: 28-07-1399
 3. اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در مرحله پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي سراسري سال 1399 (رشته‌هاي بدون آزمون)
  تاریخ انتشار: 23-07-1399
 4. نتایج نهایی انتخاب رشته های پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال 1399
  تاریخ انتشار: 23-07-1399
 5. اعلام نتيجه رشته هاي داراي شرايط خاص در آزمون سراسري سال 1399
  تاریخ انتشار: 13-07-1399
 6. اطلاعيه ‌سازمان ‌سنجش ‌آموزش كشور درخصوص اعلام اسامي معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت، زمان و آدرس محل مصاحبه، معاينه و گزينش‌ رشته‌هاي ‌تحصيلي داراي شرايط خاص آزمون سراسري سال 1399
  تاریخ انتشار: 12-07-1399
 7. اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص آمار انتخاب رشته کنندگان سال­های 1398 و 1399
  تاریخ انتشار: 07-07-1399
 8. اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص تمديد مهلت ثبت نام براي شركت در پذيرش به شيوه صرفاً براساس سوابق تحصيلي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي آزمون سراسري سال 1399
  تاریخ انتشار: 06-07-1399
 9. اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تمديد مهلت انتخاب رشته و اعلام رشته‌هاي جديد و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1399
  تاریخ انتشار: 04-07-1399
 10. اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در خصوص «سري سوم» اصلاحات و اعلام رشته محل‌هاي جديد پذيرش به شيوه صرفاً براساس سوابق تحصيلي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال 1399
  تاریخ انتشار: 02-07-1399
 11. به اطلاع داوطلبان عزیز میرساند سامانه انتخاب رشته مجازی آزمون سراسری از ساعت 16 امروز به ترتیب در گروه های مختلف آزمایشی فعال خواهد گردید
  تاریخ انتشار: 01-07-1399
 12. اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با اعلام رشته های جدید و اصلاحات در دفترچه‌هاي راهنماي انتخاب رشته‌ آزمون سراسری سال 1399
  تاریخ انتشار: 01-07-1399
 13. سامانه راهنماي انتخاب رشته مجازی مربوط به رشته محل های با آزمون سال 1399
  تاریخ انتشار: 01-07-1399
 14. انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال 1399
  تاریخ انتشار: 01-07-1399
 15. انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال 1399
  تاریخ انتشار: 01-07-1399